Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลเขาปูน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ท... (07 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แ... (28 เม.ย. 2563)  
รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา (17 เม.ย. 2563)  
ประกาศเรื่องการปิดการเรียน การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังห... (13 เม.ย. 2563)
เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณี... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศเรื่องเลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2563 โดยไม่มี... (12 มี.ค. 2563)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 มี.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (05 มี.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (05 ก.พ. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข... (05 ก.พ. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเ... (05 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะก... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ใช้แผนสุขภาพชุมชน... (27 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาปูน ปี 2562 (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แ... (25 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเ... (10 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวิน... (22 ส.ค. 2562)
สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน ป... (18 มิ.ย. 2562)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน (21 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (20 มี.ค. 2563)  

โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ... (13 ม.ค. 2563)  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (19 ธ.ค. 2562)  

โครงการงานประเพณีลากเรือพ... (14 ต.ค. 2562)

โครงการมารดาหลังคลอดสุขภา... (27 ก.ย. 2562)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจิ... (21 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ... (20 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป... (17 ก.ย. 2562)

โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้าน... (07 ก.ย. 2562)

โครงการการเรียนรู้เรื่องส... (31 ส.ค. 2562)

โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม... (29 ส.ค. 2562)

โครงการกำจัดเหาให้นักเรีย... (24 ส.ค. 2562)

โครงการเสริมพลังป้องกันโร... (22 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมและเฝ้าระว... (19 ส.ค. 2562)

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม... (12 ส.ค. 2562)

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพร... (28 ก.ค. 2562)

โครงการคัดกรองผู้สูงอายุแ... (16 ก.ค. 2562)

โครงการโภชนาการอาหารสำหรั... (02 ก.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด... (28 พ.ค. 2562)

โครงการงานประเพณีสงกรานต์... (10 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลำห้วยศักดิ์สิทธิ์ (ต้นหว้า) หมู่ที... (28 ม.ค. 2562)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและประกาศเปิดเ... (28 ม.ค. 2562)  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงคัดแยะขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอ... (25 ม.ค. 2562)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและประกาศเปิดเ... (25 ม.ค. 2562)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (01 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร... (19 พ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจร... (19 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ... (29 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหลงใ... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยน้ำดำ หมู่ที่ ... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปูน อำเภ... (03 ก.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและประกาศเปิดเ... (03 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (01 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 (01 ส.ค. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (01 ก.ค. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561 (01 มิ.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (01 พ.ค. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (01 เม.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกบ้านวังสมบูรณ์ (08 พ.ย. 2555)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th