Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มี.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 มี.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
05 ก.พ. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
05 ก.พ. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
05 ก.พ. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
31 ม.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563
27 ม.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
27 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563
12 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน สรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาปูน ปี 2562
25 ต.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th