Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แผนงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน
บุคลากร
แผน
หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์
E – service
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / คนพิการ / ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
อื่น ๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.ค. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาอาหารจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน หมู่ที่ ๔ บ้านไทรงาม ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายเฟื่อง-หนองหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้าวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 พ.ค. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาหลังเขา-คอกแขก หมู่ที่ 2 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
20 พ.ค. 2563
ถึง
20 พ.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลเขาปูน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
12 พ.ค. 2563
ถึง
18 พ.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลเขาปูน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
01 พ.ค. 2563
ถึง
31 พ.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
10 เม.ย. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
09 เม.ย. 2563
ถึง
09 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายลำห้วยศักดิ์สิทธิ์ (ต้นหว้า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
01 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th