Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ม.ค. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลำห้วยศักดิ์สิทธิ์ (ต้นหว้า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
28 ม.ค. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลำห้วยศักดิ์สิทธิ์ (ต้นหว้า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
25 ม.ค. 2562
ถึง
04 ก.พ. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
25 ม.ค. 2562
ถึง
04 ก.พ. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงคัดแยะขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
01 ธ.ค. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
19 พ.ย. 2561
ถึง
28 พ.ย. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.24-004 สายหัวถนน-ห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาปูน กว้าง 8 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมี
19 พ.ย. 2561
ถึง
28 พ.ย. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.24-004 สายหัวถนน - ห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาปูน กว้าง 8 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,
29 ต.ค. 2561
ถึง
29 ต.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายคลองหลงใหล – น้ำตกบางเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลเขาปูน โดยก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,195 เมตร หนา 0.05 เมตร และก่อสร้างสะพานในสายทางขนาด
03 ต.ค. 2561
ถึง
22 ต.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหลงใหล - น้ำตกบางเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลเขาปูน โดยก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,195 เมตร หนา 0.05 เมตร และก่อสร้างสะพานในสายทางขนาด 8 เมตร ยาว 30 เมตร จ
01 ต.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th