Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แผนงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน
บุคลากร
แผน
หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์
E – service
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / คนพิการ / ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
อื่น ๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา
25 มี.ค. 2563
ถึง
25 มี.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
01 ธ.ค. 2556
ถึง
31 ส.ค. 2557
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบุคลากร ระดับ 3-5
05 ก.ค. 2555
ถึง
05 ก.ค. 2555
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา
25 มิ.ย. 2555
ถึง
03 ก.ค. 2555
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา
25 มิ.ย. 2555
ถึง
03 ก.ค. 2555
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา
05 ส.ค. 2554
ถึง
05 ส.ค. 2554
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2- 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th