Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แผนงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน
บุคลากร
แผน
หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์
E – service
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / คนพิการ / ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
อื่น ๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 มี.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

13 ม.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563

19 ธ.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

14 ต.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการงานประเพณีลากเรือพระ ประจำปี 2562

27 ก.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการมารดาหลังคลอดสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี 2562

21 ก.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจิตอาสาช่วยเหลือคนจมน้ำ ปี 2562

20 ก.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 1 ในเขตตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี 2562

17 ก.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ปี 2562

07 ก.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้านควนตัง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ปี 2562

31 ส.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน โครงการการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ การใช้ยาสามัญประจำบ้าน และสารปนเปื้อนในอาหาร ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th