Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายณรงค์ แซ่ก้อง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายพิษณุ ช่วยลุง
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายธงทวี ทยะราษฏร์
เลขานุการสภา
Responsive image
Responsive image
นายณรงค์ แซ่ก้อง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสุรินทร์ ทองดี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางวินิจตา มิตตะกา
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายมานพ กำธร
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายพิษณุ ช่วยลุง
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายคล่อง วรรณบวร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายวินัย แต้มเพ็ชร
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายโสภณ ไชยคง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายชาตรี เครือเอียด
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสมใจ สุขดำ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายธงทวี ทยะราษฏร์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสัมพันธ์ ลิ้มหยัด
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายสุทิน สืบสังข์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th